انواع فوم و اسفنج مبل و مزایای هر کدام

فوم گرم / فوم سرد / پلی اتیلن / اسفنج معمولی / یورولکس فوم گرم به دلیل پخت (آماده سازی) با حرارت مستقیم، فوم گرم نامیده میشه؛ نسبتا سفت هست و حالت ارتجاعی کمی داره؛ قیمت مناسبی داره و برای مبلهای راحتی قیمت پایین یا صندلی نهارخوری کاربرد داره فوم سرد به جهت تولید با […]

X