از کجا مبل بخریم؟! بازار مبل یافت آباد یا …؟

قبل از اینکه بدونیم از کجا میخایم خرید کنیم، ابتدا باید برای خودمون مشخص کنیم، که چه عواملی رو تصمیم و انتخاب ما اثرگذار هست؟! تنوع مبلمان؟ کیفیت مبلمان؟ قیمت مبلمان؟ خدمات پس از فروش؟ برخورد با مشتری؟ همه این موارد، نکات ریزی هستن که با انتخاب محل خرید ارتباط نزدیکی دارن

X